Financiële Rapportage

Periodieke rapportage

Wij verzorgen de periodieke rapportages (kwartaal- / halfjaarcijfers). Wij bespreken deze met u en adviseren u over de voortgang.

Voorbereiding controle jaarrekening

Wij zorgen er voor dat uw boekhouding compleet kan worden overgedragen aan uw accountant, zodat deze snel en efficiënt de jaarrekening voor u kan opstellen. 

Opstellen begrotingen en liquiditeitsprognoses

Een begroting is van groot belang om vroegtijdig een bepaalde ontwikkeling te kunnen vertalen in cijfers. Deze dienen dan als vergelijking met de werkelijke resultaten. Een liquiditeitsprognose is van essentieel belang voor u zelf en derden om inzicht te krijgen in uw toekomstige kasstromen. Bij derden moet u denken aan banken, investeerders, subsidieverschaffers etc.

Nieuws

Feed not found.

Get in Touch!

Telefoon: 0515 433 700 / 06 5108 6208
Email: info@finance-trade.nl
Website: www.finance-trade.nl

Greate Súdein 35, 8624TV Uitwellingerga